Løbet er sat på pause

Løbet er sat på pause

Vi har løbet for sidste gang

Bestyrelsen i Skjern Å Running Challenge besluttede på et møde i aftes at holde en pause med afvikling af det 13 ar gamle løb.

Vi nåede for få år siden et deltagerantal pa 2000, og i 2018 var det faldet til godt 600 deltagere. Vi går pa pause og ser tiden an, måske kommer Nationalpark Skjern Å, og så kunne det igen blive spændende at løbe turen fra Tarm til Skjern over det naturskønne område.

Gnisten blandt bestyrelsen er der ikke i øjeblikket, hvilket gør det svært at udvikle løbet og komme i gang med planlægningen i god tid. Vi håber med dette, at nye folk melder sig pa banen, og pa sigt kan genskabe Skjern Å Running Challenge.

Det 13. 1øb i 2018 blev det sidste for denne gang. Vi sætter foreningen pa stand by, og vii se hvordan fremtiden ser ud for løb. For øjeblikket er konkurrencen fra kommercielle løb og løb til fordel for forskellige humanitære organisationer for stor. Motorvejsløb der sponsoreres af kommuner og vejdirektoratet, og løb med reklamebudgetter til TV er svære at konkurrere med. I 2018 var ligeledes Royal Run løbet en stor konkurrent på markedet.
Vi holder pause mens der er sorte tal på bundlinien.

Tak til alle løbere som gennem årene har støttet op omkring løbet. Tak til alle vagter og hjælpere, uden dem havde løbene ikke været mulige at afholde. Og ikke mindst tak tilde trofaste sponsorer gennem årene.