Info

Kontakt os

Skjern Å Running Challenge kontaktperson
Per Østergaard, Chairman
tlf.: 97 37 15 01
info@running-challenge.dk

Skjern Å Running Challenge arrangeres af løbsudvalget:

Per Østergaard, formand
Vagn Sloth Madsen, Hjemmeværnet, Skjern
Hanne Laier, soroptimist
Karen Wikenhauser, TFGF
Janni Andreasen, VGU
Lars Tønning Würtz, Skjern Løbeklub

Skjern Å Running Challenge udføres i samarbejde med Naturstyrelsen , som administrerer det statslige naturområde Skjern Enge og statens andre skov- og naturarealer i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Webmaster: Karsten Jensen. karsten@icit.dk.

Fotografer: Fotogruppen MidtWest.

GemGem

GemGem

GemGem

GemGem